[B][CENTER][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]OpenBeta Ch[SIZE=3]ính Th[SIZE=3]ức : 12h30' Ngày 11/04/2013
[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]Alpha Test : 12h30 Ngày 09/04/2013[/B]
[/COLOR][/CENTER]
[
B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]
[/COLOR][CENTER][COLOR=#ff0000]Trong thời gian Alpha Test tặng 10 Triệu DGold - 65.000 Point - Full Điểm Master. Bán toàn bộ đồ Full Option trong Shop Game. Boss Kundun xuất hiện 24/24 liên tục tại Arena săn liên tục lấy đồ thần ép Socket.
[/COLOR][/CENTER]

[
CENTER][SIZE=3]Đ[/SIZE]ua [SIZE=3]t[/SIZE]op [SIZE=3]A[/SIZE]lpha [SIZE=3]T[/SIZE]est [SIZE=3]nh[SIZE=3]ận DGOLD[/SIZE] kh[SIZE=3]i OpenBeta [SIZE=3]ch[SIZE=3]ính th[SIZE=3]ức[SIZE=3] ![/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

[/
CENTER]
[/
SIZE][/B][CENTER][B][SIZE=3][COLOR=#006400] C[SIZE=3]ông Th[SIZE=3]ành Chi[SIZE=3]ến H[SIZE=3]àng Tu[SIZE=3]ần - Nh[SIZE=3]ận Gi[SIZE=3]ải Th[SIZE=3]ư[SIZE=3]ởn[SIZE=3]g H[SIZE=3]ấp D[SIZE=3]ẫn

[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][COLOR=#ff0000][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=4]Đặc Biệt : RESET Miễn Phí Hoàn Toàn [SIZE=4]Kh[SIZE=4]ông Ph[SIZE=4]ải T[SIZE=4]ốn Ng[SIZE=4]ọc
[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/B]
[
URL="http://forum.muvuongthan.net/images/banner/TopBanner.gif"][IMG]http://forum.muvuongthan.net/images/banner/TopBanner.gif[/IMG][/URL]
[/CENTER]
[
SIZE=4][FONT=Impact][COLOR=DarkRed]Thông Tin Server:[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  • [
[FONT=Impact][COLOR=#FF0000]NEW ITEM

[/FONT][/COLOR]Cập nhật thêm 2 Set Item và vũ khí mới cho Rage Fighter và Sumonner. Cùng với 25 Set Item thần mới

[CENTER][URL="http://nu0.upanh.com/b3.s32.d1/347d83684bd0740b14f2f85df01b4dfe_52663590.setitem. jpg"][IMG]http://nu0.upanh.com/b3.s32.d1/347d83684bd0740b14f2f85df01b4dfe_52663590.setitem. jpg[/IMG][/URL]
[/CENTER]
[
FONT=Impact][COLOR=#FF0000]NEW SYSTEM

[/FONT][/COLOR]Hệ thống Mở Rộng Hòm đồ chung và hòm đồ cá nhân giúp tăng thêm khả năng lưu trữ đồ đạc.
Hệ thống Cash Shop là một siêu thị Mini tại MU. Các bạn có thể mua trực tiếp ở trong trò chơi với nhiều vật phẩm mang nhiều tính năng khác nhau.

[
CENTER][URL="http://mutruyenky.net/banner/cashshop_homdo.jpg"][IMG]http://mutruyenky.net/banner/cashshop_homdo.jpg[/IMG][/URL]
[/CENTER]
[
FONT=Impact][COLOR=#FF0000]NEW AUTO IN GAME[B]
[/FONT]
[/COLOR][/B][COLOR=#333333]Hệ thống Auto được tích hợp sẵn trong game giúp bạn có thể vừa chơi MU vừa lướt Web, chơi flash game,... một cách dễ dàng. Song việc nhặt zen và vật phẩm không còn quá khó khăn với tính năng Auto nhặt Item nhằm mục đích là phục vụ tối ưu nhất cho game thủ và tạo cảm giác thoải mái khi tham gia trò chơi.

[/COLOR][LEFT][B][FONT=Verdana][CENTER][COLOR=#333333]
[/COLOR][/CENTER]
[/
FONT][/B][/LEFT]

[
FONT=Impact][COLOR=#FF0000]WEBSITE MANAGEMENT

[/FONT][/COLOR]Sử dụng phiên bản RWeb v1.5 - 2013 với nhiều tính năng mới đầy hấp dẫn như: Bảo vệ tài khoản bằng IP, Reset điểm Master, Chuyển khoản tiền tệ Online, Bảng xếp hạng mới đầy đủ hơn,... Cùng với rất nhiều sự kiện hấp dẫn được lập trình sẵn: Con số may mắn, Truyền nhân Gobin, Đua top Vinh Dự,..[/B]

View more latest threads same category: